Freitag, 08. Dezember 2023

Matheclub Kl. 6

07:30 - 11:00

Raum 001

Termin Klasse
15.09. Klasse 4
22.09. Klasse 5
29.09. Klasse 6
13.10. Klasse 4
20.10. Klasse 5
10.11. Klasse 6
24.11. Klasse 4
01.12. Klasse 5
08.12. Klasse 6
22.12. Klasse 4
12.01. Klasse 5
19.01. Klasse 6
02.02. Klasse 4